dimecres, 15 de maig del 2024

 

DOSSIER 9: GRUP VIÑAS:



FINCAS GANADERAS DE ARAGÓN SL:


Aquesta societat té el seu domicili a Sant Llorenç Desmunts, s/n, polígon industrial. Vic. La seva activitat són altres explotacions de bestiar. Va començar operacions el 14-7-2005. Està a la categoria d'empreses amb una facturació inferior als 500.000 euros.


Josep Viñas Roviró és administrador únic (6-3-2020). Ho ha deixat de ser a 14-8-2020.

Glòria Viñas Roviró és apoderada solidària (6-3-2020). Ho ha deixat de ser a 14-8-2020.



VALLESRAM SL:


Domicili Sant Llorenç Desmunts, s/n polígon industrial Vic. Ampliar objecte social a: Transport de mercaderies per carretera. Fabricació de productes per l'alimentació d'animals de granja.


Aquesta empresa va començar operacions el 23-1-2003. Està a la categoria d'empreses amb una facturació entre 500.000 i 1.000.000 euros.


Josep Viñas Roviro és administrador únic (14-4-2011). Des d'aquesta data el nou soci únic és Invers Marc 95 SL.

Glòria Viñas Roviro és apoderada (14-4-2011).

Arnau Camprubí Codinach és apoderat (24-3-2022).




CAL FUSTA SL:


Aquesta empresa té el seu domicili social a Sant Llorenç Desmunts, s/n polígon industrial Malloles (Vic). Abans es denominava Viñas Molas SL fins el 18-7-2016 quan Josep Molas Nogue va deixar de ser administrador únic de l'empresa. Es dedica a l'explotació de bestiar boví per la producció de llet. Va començar operacions el 12-11-2003. Està a la categoria d'empreses amb unes vendes entre 1.000.000 i 2.500.000 euros.


Josep Viñas Roviró és administrador únic (17-6-2016).

Glòria Viñas Roviró és apoderada solidària (5-7-2016).






 VALLIN BLANCO SL:

Aquesta societat té el seu domicili social a Sant Llorenç Desmunts, s/n, polígon industrial. Vic. Es dedica a l'explotació de bestiar boví i búfals. Va començar operacions el 23-10-2001. Està a la categoria d'empreses amb una facturació superior als 2.500.000 euros. 

Glòria Viñas Roviro es administradora única (7-2-2020).

Josep Viñas Roviro és apoderat solidari (7-2-2020).






INVERS MARC 95 SL:


Aquesta societat té el seu domicili social a Mas Puigventos, s/n Carretera de Taradell, s/n de Vic. Es dedica a la compravenda de béns immobiliaris per compte pròpia. Va començar operacions el 24-3-1995. Està a la categoria d'empreses amb un nivell de vendes inferior als 500.000 euros.


Josep Viñas Roviro és administrador únic (7-2-2020).

Glòria Viñas Roviro és apoderat solidari (7-2-2020).



PROMOTORA HECTOMETRO SL:

Aquesta societat té el seu domicili social a Sant Llorenç Desmunts, s/n, polígon industrial. Vic. Es dedica a l'explotació de bestiar porcí. Va començar operacions el 16-1-1995. Està a la categoria d'empreses amb un nivell d'ingressos inferior als 500.000 euros. 
Glòria Viñas Roviro administradora única (5-2-2010).
Josep Viñas Roviro apoderat (5-2-2010).


SALA DE DESFER I MAGATZEM FRIGORÍFIC J. VIÑAS SA:


Activitat: Processat i conservació de carn. Sant Llorenç Desmunts, parc. B, 22. polígon industrial (Vic). Va començar operacions el 31-1-1984. El capital social és de 144.240 euros. Està a la categoria d'empreses amb un nivell de vendes superior als 2.500.000 euros.


Josep Viñas Roviró és administrador únic (30-7-2012).
Glòria Viñas Roviró és apoderada solidària (31-3-2017).


Marques registrades: J. Viñas SA vedella nostra, J. Viñas SA poltre nostre, J. Viñas SA xai nostre, Grup Viñas, Grup Viñas 1962. El 31-5-2018 Sala de Desfer i Magatzem Frigorífic J. Viñas SA ha absorvit a Carnissers d'Osona SA (fusió per absorció).




BOVIOSONA SL:


Domicili a C/ St. Llorenç Desmunts (pol. Ind. Vic), s/n. Parc. B22. Activitat: explotació d'altre bestiar boví i búfals. Està a la categoria d'empreses amb unes vendes superiors als 2.500.000 euros. Auditor: Despatx i Gabinet d'Auditoria SLP.


Josep Viñas Roviro administrador únic (7-2-2020).

Gloria Viñas Roviro apoderada solidària (7-2-2020).



   BOVI FONT SL:

Aquesta societat té el seu domicili social a Sant Llorenç Desmunts, s/n, polígon industrial. Vic. Es dedica al cultiu de vinya. Està a la categoria d'empreses amb una facturació entre 1.000.000 i 2.500.000 euros. El soci únic és Invers Marc 95 SL.

Glòria Viñas Roviro és administradora única (7-2-2020).

Josep Viñas Roviro és apoderat solidari (7-2-2020).


Tota la informació sobre empreses que hi ha en aquest llibre prové o de fons pròpies, o del Registre Mercantil o dels serveis d’informació empresarial EMPRESIA i INFORMA D&B SA.





Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada