dimecres, 15 de maig del 2024

 DOSSIER 4:GIRBAU REGIDOR VIC FRANQUISTA VA SERPere Girbau Bover, del grup Girbau i actualment retirat, va ser alcalde Vic per CiU una colla d'anys. També va ser regidor franquista el 1970 dada que no és cap misteri però molta gent no sap. També és un detall que indica el seu tarannà conservador.


Els membres del consell d’administració han rebut unes retribucions (incloent dietes) de 545.484’04 el 2020 i 663.407 el 2019.
La retribució total devengada per l’Alta Direcció de la societat dominant del grup (Girbau SA)  en la que s’han inclòs els consellers que formen part d’aquesta direcció ha estat de 1.154.205’56 euros el 2020 i 1.276.534’90 el 2019.


I a més la societat té signades obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida amb dos administradors per un import de 302.000 euros el 2020 (254.000 euros el 2019).


L’import pagat per la societat dominant en concepte de prima d’assegurança de responsabilitat civil dels administradors i directius de la societat dominant pel 2020 ha estat de 5.945 euros.

El consell d’administració està format per Mercè Girbau JunyentPere Girbau Pous, Joan Girbau Pous, Ramon Girbau Pous, David Parramon Puigoriol, Xavier Torra Balcells, Javier Alonso Sanchez, José Ramon Veiga Rivero, Paulo Alexandre Dos Santos Barreira, Serge Maurice C Joris i Antonio Domínguez Sallent.

Girbau North America compta amb un pla de beneficis flexibles que cobreix a quatre empleats clau en cas de mort, incapacitat o jubilació. La quantitat de les prestacions varia segons cada cas i els pagaments es faran en 120 mesos, cinc anys o en un import únic.


El grup té també altres compromisos per pensions amb determinat personal de les filials Girbau Middle East Fzco, Ste A. Girbau, Girbau Australia i Girbau UK.El grup es diu Girbau SA i Societats depenents. La societat dominant és Girbau SA. El domicili social és a la Carretera de Manlleu, quilòmetre 1 de Vic. Durant l’exercici 2020 han tingut un promig de 847 persones fixes i 34 d’eventuals. El 2019 van ser 794 fixes i 171 eventuals.

En l’exercici 2020 dels fixes 613 són homes i 208 dones. Dels eventuals 31 són homes i 3 dones.RESULTATS DEL GRUP GIRBAU I SOCIETATS DEPENENTS EL 2020:El grup inclou:-Continental Girbau North America Inc and subsidiaries. EE. UU. 100% de participació directa en el capital per part de la societat dominant.

-Continental Girbau West LLc. EEUU. 100% de participació indirecta en el capital.

-CG Financing LLC. EEUU 100% participació indirecta.

-CG Express LLC. EEUUU. 100% participació indirecta.-Girbau Do Brasil Ltda. Brasil. 99’9%.participació directa.

-Girbau Argentina. 91%. Ídem.

-Girbau Dominicana SRL. República Dominicana. 99’51%.Ídem.

-Girbau Mexico SA de CB. Estat de Mèxic. 100%. Ídem.

-Girbau Colombia SAS. Colòmbia. 100%. Ídem.-Girbau Middle East Fzco. Emirats Àrabs Units. 53’85%.Ídem.

-Girbau Australia PtY. Ltd. Austràlia. 100%.Ídem.

-Girbau India Private Ltd. La Índia. 100%.Ídem.

-Girbau Shenguang Laudry Technology. Xina. 74’62%.Ídem.

-Girbau China Company Ltd. Hong Kong. 100%.Ídem.-Girbau IK Ltd. Regne Unit. 100%.Ídem.

-Ste A. Girbau. França. 99’95%.Ídem.

-Girbau Robotics SA. França. 99’99%.Ídem.

-Girbau Italia Srl. Itàlia. 100%.Ídem.

-Girbau Portugal S.U. Portugal. 100%.Ídem.

-Girbau Detschland Gmbh. Alemanya. 100%.Ídem.Girbau és un grup industrial líder al sector de la fabricació de maquinària de rentadores industrials. Té un conjunt de productes d’alt nivell tecnològic fabricats a les seves 6 plantes industrials a Vic (4), França (1) i Xina (1) que es comercialitzen en més de cent estats a través d’una xarxa de filials i distribuïdors.


Les vendes del 2020 han estat 113.206.577’03 euros (47.548.609’91 (42%)a la UE i 65.657.967’12 (58%) a la resta del món). El 2019 van ser 182.267.326’97 euros (96.163.879’32 euros (52’76%) a la UE i 86.103.447’65 (47’24%)a la resta del món).El resultat final abans d’impostos del conjunt del grup industrial se situen en unes pèrdues de 5.567.000 d’euros lluny dels beneficis registrats el 2019 que van ser de 7.078.000 euros.

Grup Girbau ofereix solucions per qualsevol tipus de bugaderia. En aquest terreny té aliances amb fabricants de detergents per oferir una gamma complerta de serveis.Sis centres de producció:Al primer centre de Vic, on hi ha la seu social i és el centre més important de facturació, es fabriquen els components que s’utilitzaran en els altres centres i s’ensamblen les rentadores de gran capacitat, planxadores i assecadores.

El segon centre està dedicat al tren de rentat, i maquinària per grans produccions de rentat en continu. Disposa d’un tren de rentat complert, automàtic i amb capacitat de rentat i assecat de fins a 1.500 quilograms/hora de roba.

Al tercer centre productiu s’hi troben cadenes de muntatge.

El quart centre és un centre de mecanitzat de peces que se subministren als tres primers.El centre de producció de França pertany a la filial Girbau Robotics on es fabriquen introductores i plegadores, equips que amb la calandra configuren els trens de planxat així com la Compact +, que en una sola màquina s’introdueix, planxa, asseca, dobla i apila.

I el centre de producció de Xina correspon a la filial Girbau Shenguang Laundry Technology on es fabriquen productes adaptats al mercat xinès.El Grup Girbau manté una política d’inversió continuada.

El patrimoni net consolidat a 31-12-2020 ascendeix a 76’9 milions d’euros que representa una capitalització del 62% del total del passiu. El nivell d’endeutament bancari és baix.

Grup Girbau dedica un 5% de les vendes consolidades al desenvolupament de nous productes. Molta activitat d’investigació i desenvolupament la fa des de Girbau Lab.

El període mig de pagament a proveïdors és de 77 dies. I estudien la manera de reduir aquest període.

Les societats que formen el grup no tenen cap acció de la societat dominant a data del tancament de l’exercici.En data 5-1-2021 la direcció de Girbau SA, empresa matriu del Grup, va comunicar al comitè d’empresa la intenció d’iniciar un procediment d’extinció col·lectiva de contractes de treball que afectarien als diferents centres de treball. En el moment de presentar els comptes al Registre Mercantil es seguia negociant i no s’havia arribat a cap acord.

Durant el 2020 hi ha hagut ajustaments de plantilles. Els més importants han estat a filials productives com: Girbau Shenguang Laundry Technology que ha reduït la plantilla en 44 persones, Girbau SA ha reduït la plantilla en 40 persones i Girbau Robotics en 17.Aposta per Xina:Al febrer passat es va realitzar una ampliació de capital de 2’6 milions d’euros a Girbau Laundry Machinery (Shangai) Co. Ltd. per fer front a les inversions que es fan a la filial de Xina. El grup aposta per la seva presència a Xina i el continent asiàtic.El negoci dels Girbau va començar fa uns cent anys amb un taller d’aparells electromecànics que va regentar l’avi Pere Girbau Vilageliu i va ser fundat pel seu pare. I fa 60 anys la següent generació formada pels germans PereToni i Teresa Girbau Bover va coincidir amb el “boom” del turisme a l’Estat espanyol i va deixar de fabricar rentadores domèstiques per dedicar-se a les industrials. El 2020 s’han complert cent anys de família empresària i 60 del negoci actual. Els actuals consellers delegats Pere Girbau i Mercè Girbau són la tercera generació de l’empresa.El director general del grup emet mensualment una publicació corporativa en format vídeo en la que s’informa a la plantilla de l’activitat del grup. Així es manté activa la comunicació interna. També es fan habitualment reunions per seccions i departaments. El 58% de la plantilla del grup Girbau és a l’Estat espanyol, el 16% és a la resta d’Europa, el 14% a Àsia i Oceania, i el 12% a Amèrica.La Fundació Privada Girbau durant el 2020 va destinar 100.378 euros repartits entre 31 entitats o associacions de Catalunya de caire social, cultural i mediambiental. El grup també patrocina diverses activitats esportives i acadèmiques.


La plantilla de Girbau té a la seva disposició beneficis socials que són regulats en el conveni col·lectiu: Per exemple, cantina amb menú a preu reduït, metge d’empresa, assegurança de vida, assegurança mèdica amb tarifes especials pel personal i seus familiars, pagament per fills en edat escolar, gimnàs gratuït, etc...
Girbau SA es va constituïr a Vic el 31-12-1971. El domicili social és a la Carretera de Manlleu, quilòmetre 1 de Vic.

El seu objecte social és la fabricació i comerç de maquinària, productes i accessoris per bugaderies, indústries d’acabats tèxtils i col·lectivitats. També aplicacions electròniques i electrotècniques. I reparació, assistència tècnica i manteniment dels seus productes. També instal·lacions de fred, calor i condicionament d’aire.


Durant els dos darrers exercicis s’han realitzat vàries ampliacions de capital a Girbau SA ascendint a 300.000 euros el 2020 (i 400.000 el 2019).
A 31-12-2020 el grup té pòlisses de crèdit concedides amb un límit total que ascendeix a 21.833.980’61 euros i l’import disposat de les mateixes ascendeix a 2.249.010’31 euros.


També a 31-12 el grup té pòlisses de descompte d’efectes concedides amb un límit total que ascendeix a 500.000 euros de les quals no hi havia cap import disposat.


El capital social de la societat dominant està representat per 10.372 accions nominatives de 500 euros nominals cada una totalment subscrites i desemborsades.


La societat Girbau North America Inc. té un contracte d’acord de pòlissa de crèdit amb JP Morgan Chase Bank N.A. que venç al desembre del 2021 i permet a la societat de disposar d’un màxim de 8.000.000 dòlars. El deute està assegurat amb tots els actius que disposa la societat.
El 2020 el grup va tenir subvencions de capital (que corresponen a l’interès subvencionat dels préstecs rebuts del CDTI la concessió dels quals està vinculada a alguns projectes d’I+D). En total 165.541’52 euros. El 2019 van ser 28.071’84.


També va rebre subvencions d’explotació que es corresponen fonamentalment a bonificacions de la seguretat social. 1.851.890’54 euros el 2020 i 242.525’14 euros el 2019. L’increment del 2020 és a causa de les bonificacions de la Seguretat Social pels expedients de regulació temporal de treball (Ertes) i altres ajudes rebudes per part dels governs dels estats on és present.
Diners pels membres del consell d’administració:Els membres del consell d’administració han rebut unes retribucions (incloent dietes) de 545.484’04 el 2020 i 663.407 el 2019.


La retribució total devengada per l’Alta Direcció de la societat dominant en la que s’han inclòs els consellers que formen part d’aquesta direcció ja inclosos en el paràgraf anterior ha estat de 1.154.205’56 euros el 2020 i 1.276.534’90 el 2019.
I la societat té signades obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida amb dos administradors per un import de 302.000 euros el 2020 (254.000 euros el 2019).


L’import pagat per la societat dominant en concepte de prima d’assegurança de responsabilitat civil dels administradors i directius de la societat dominant pel 2020 ha estat de 5.945 euros.El consell d’administració està format per Joan Girbau JunyentMercè Girbau JunyentPere Girbau PousRamon Girbau PousDavid Parramon Puigoriol i Xavier Torra Balcells.Girbau North America compta amb un pla de beneficis flexibles que cobreix a quatre empleats clau en cas de mort, incapacitat o jubilació. La quantitat de les prestacions varia segons cada cas i els pagaments es faran en 120 mesos, cinc anys o en un import únic.


El grup té també altres compromisos per pensions amb determinat personal de les filials Girbau Middle East Fzco, Ste A. Girbau, Girbau Australia i Girbau UK.L’informe d’auditoria ha anat a càrrec de Maria Carme Juvanteny Gorgals de Despatx i Gabinet d’Auditoria SLP amb domicili a Eix Onze de Setembre, 46 de Vic. Les auditories del grup han anat a càrrec de diverses filials de KPMG Auditores SL.:

GIRBAU SA:

Domicili social a Carretera de Manlleu, quilòmetre 1 de Vic. Es dedica a la fabricació i comerç de maquinària, productes i accessoris per rentar roba. També fabricació i comerç d’aplicacions informàtiques i fabricació de maquinària per indústria tèxtil, de la confecció i cuir. La societat es va constituïr el 31-12-1971. Està a la categoria d’empreses amb unes vendes superiors als 2.500.000 euros. L’auditoria dels comptes ha anat a càrrec de KPMG Auditores SL de Madrid.

Mercè Girbau Junyent és presidenta (13-7-2017) i consellera delegada mancomunada solidària (18-8-2015).

Pere Girbau Pous és secretari (13-7-2017) conseller delegat mancomunat solidari (18-8-2015).

Joan Girbau Junyent és conseller (15-10-2013).

Ramon Girbau Junyent és conseller (15-10-2013).


Maylinch Aubia Aleyda és apoderat solidari (6-2-2024).

Paulo Alexandre Dos Santos Barreira és apoderat solidari (25-7-2019).

José Ramon Veiga Rivero és apoderat solidari (25-7-2019).

Antonio Domínguez Sallent és apoderat solidari (19-1-2015).David Parramon Puigoriol és conseller (13-7-2017). També és administrador solidari de l’assessoria empresarial i jurídica Vilar Riba SA de Vic (13-10-2010).Xavier Torra Balcells és conseller (13-7-2017). També és conseller de Gimar SL una empresa amb seu a Badalona que es dedica a l’activitat immobiliària i també a la confecció de roba interior. I també conseller de Giro Gh SA (al mateix domicili que Gimar SL) que es dedica a la fabricació i comercialització de productes tèxtils i també productes tèxtils d’ús tècnic i industrial.

També conseller de Girnet Internacional SL (7-8-2019) i de Girtena Iberia SL (4-10-2019). Girnet Internacional SL es dedica a activitats de seus centrals i Girtena Iberia SL a la distribució i producció de productes de jardineria, agricultura i construcció. Comerç al major de cereals, tabac en rama, llavors i aliment pel bestiar. Totes estan a la mateixa seu social de Badalona.GOLDER SL:

Està a la categoria vendes per sota de 500.000 euros. Pere Girbau Pous Mercè Girbau Junyent administradors solidaris (26-4-2010).FUSTERIA NAUTICA GIRBAU SL:

Domicili social a C/ Cerdanya, 14 de Castelló d'Empúries. Activitat construcció de vaixells i estructures flotants. Va ser constituïda el 4-4-2005. Capital social: 1.996.505 euros. Està a la categoria d'empreses amb una facturació entre els 500.000 euros i 1.000.000 euros. Pere Girbau Pous és apoderat (19-12-2013). El 30-12-2019 l'empresa va fer una ampliació de capital de 1.776.505 euros a 1.996. 505 euros. VILAGELIU SL:

Domicili social a C/ Pla de Balenyà, 23-25, 4-1-A de Vic. Es dedica a l'arrendament i subarrendament de vivendes i de tota classe de béns immobles urbans o rústics, amb excepció de l'arrendament financer actiu. Serveis de gestió i administració de finques. Es va constituïr el 29-12-2020. Capital social: 2.576.341 euros.

Presidenta: Teresa Girbau Bover (19-1-2021).

Secretària i consellera delegada: Anna Girbau Pous (19-1-2021).

Conseller delegat: Joan Girbau Junyent (19-1-2021).


TALLERES FELIPE VERDES SA:

L'empresa està domiciliada a C-15 s/n Sitges quilòmetre 2 de Vilanova del Camí (Barcelona). Es dedica  a la fabricació, venda i lloguer de maquinària per a la construcció, pel processament de minerals, residus i altres usos específics.  Constituïda el 15-11-1962. Capital social: 2.562.664 euros.

Està a la categoria d'empreses amb vendes superiors als 2.500.000 euros.

consellers: Mercè Girbau Junyent i Anton Goma Pujol; Albert Casas Verdes (30-4-2021); (7-10-2020).
Tota la informació sobre empreses que hi ha en aquesta web prové o de fons pròpies, o del Registre Mercantil o dels serveis d’informació empresarial EMPRESIA i INFORMA D&B SA.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada