dimarts, 3 d’octubre del 2023

 DOSSIER 4:GIRBAU REGIDOR VIC FRANQUISTA VA SERPere Girbau Bover, del grup Girbau i actualment retirat, va ser alcalde Vic per CiU una colla d'anys. També va ser regidor franquista el 1970 dada que no és cap misteri però molta gent no sap. També és un detall que indica el seu tarannà conservador.


Els membres del consell d’administració han rebut unes retribucions (incloent dietes) de 545.484’04 el 2020 i 663.407 el 2019.
La retribució total devengada per l’Alta Direcció de la societat dominant del grup (Girbau SA)  en la que s’han inclòs els consellers que formen part d’aquesta direcció ha estat de 1.154.205’56 euros el 2020 i 1.276.534’90 el 2019.


I a més la societat té signades obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida amb dos administradors per un import de 302.000 euros el 2020 (254.000 euros el 2019).


L’import pagat per la societat dominant en concepte de prima d’assegurança de responsabilitat civil dels administradors i directius de la societat dominant pel 2020 ha estat de 5.945 euros.

El consell d’administració està format per Mercè Girbau JunyentPere Girbau Pous, Joan Girbau Pous, Ramon Girbau Pous, David Parramon Puigoriol, Xavier Torra Balcells, Javier Alonso Sanchez, José Ramon Veiga Rivero, Paulo Alexandre Dos Santos Barreira, Serge Maurice C Joris i Antonio Domínguez Sallent.

Girbau North America compta amb un pla de beneficis flexibles que cobreix a quatre empleats clau en cas de mort, incapacitat o jubilació. La quantitat de les prestacions varia segons cada cas i els pagaments es faran en 120 mesos, cinc anys o en un import únic.


El grup té també altres compromisos per pensions amb determinat personal de les filials Girbau Middle East Fzco, Ste A. Girbau, Girbau Australia i Girbau UK.El grup es diu Girbau SA i Societats depenents. La societat dominant és Girbau SA. El domicili social és a la Carretera de Manlleu, quilòmetre 1 de Vic. Durant l’exercici 2020 han tingut un promig de 847 persones fixes i 34 d’eventuals. El 2019 van ser 794 fixes i 171 eventuals.

En l’exercici 2020 dels fixes 613 són homes i 208 dones. Dels eventuals 31 són homes i 3 dones.RESULTATS DEL GRUP GIRBAU I SOCIETATS DEPENENTS EL 2020:El grup inclou:-Continental Girbau North America Inc and subsidiaries. EE. UU. 100% de participació directa en el capital per part de la societat dominant.

-Continental Girbau West LLc. EEUU. 100% de participació indirecta en el capital.

-CG Financing LLC. EEUU 100% participació indirecta.

-CG Express LLC. EEUUU. 100% participació indirecta.-Girbau Do Brasil Ltda. Brasil. 99’9%.participació directa.

-Girbau Argentina. 91%. Ídem.

-Girbau Dominicana SRL. República Dominicana. 99’51%.Ídem.

-Girbau Mexico SA de CB. Estat de Mèxic. 100%. Ídem.

-Girbau Colombia SAS. Colòmbia. 100%. Ídem.-Girbau Middle East Fzco. Emirats Àrabs Units. 53’85%.Ídem.

-Girbau Australia PtY. Ltd. Austràlia. 100%.Ídem.

-Girbau India Private Ltd. La Índia. 100%.Ídem.

-Girbau Shenguang Laudry Technology. Xina. 74’62%.Ídem.

-Girbau China Company Ltd. Hong Kong. 100%.Ídem.-Girbau IK Ltd. Regne Unit. 100%.Ídem.

-Ste A. Girbau. França. 99’95%.Ídem.

-Girbau Robotics SA. França. 99’99%.Ídem.

-Girbau Italia Srl. Itàlia. 100%.Ídem.

-Girbau Portugal S.U. Portugal. 100%.Ídem.

-Girbau Detschland Gmbh. Alemanya. 100%.Ídem.Girbau és un grup industrial líder al sector de la fabricació de maquinària de rentadores industrials. Té un conjunt de productes d’alt nivell tecnològic fabricats a les seves 6 plantes industrials a Vic (4), França (1) i Xina (1) que es comercialitzen en més de cent estats a través d’una xarxa de filials i distribuïdors.


Les vendes del 2020 han estat 113.206.577’03 euros (47.548.609’91 (42%)a la UE i 65.657.967’12 (58%) a la resta del món). El 2019 van ser 182.267.326’97 euros (96.163.879’32 euros (52’76%) a la UE i 86.103.447’65 (47’24%)a la resta del món).El resultat final abans d’impostos del conjunt del grup industrial se situen en unes pèrdues de 5.567.000 d’euros lluny dels beneficis registrats el 2019 que van ser de 7.078.000 euros.

Grup Girbau ofereix solucions per qualsevol tipus de bugaderia. En aquest terreny té aliances amb fabricants de detergents per oferir una gamma complerta de serveis.Sis centres de producció:Al primer centre de Vic, on hi ha la seu social i és el centre més important de facturació, es fabriquen els components que s’utilitzaran en els altres centres i s’ensamblen les rentadores de gran capacitat, planxadores i assecadores.

El segon centre està dedicat al tren de rentat, i maquinària per grans produccions de rentat en continu. Disposa d’un tren de rentat complert, automàtic i amb capacitat de rentat i assecat de fins a 1.500 quilograms/hora de roba.

Al tercer centre productiu s’hi troben cadenes de muntatge.

El quart centre és un centre de mecanitzat de peces que se subministren als tres primers.El centre de producció de França pertany a la filial Girbau Robotics on es fabriquen introductores i plegadores, equips que amb la calandra configuren els trens de planxat així com la Compact +, que en una sola màquina s’introdueix, planxa, asseca, dobla i apila.

I el centre de producció de Xina correspon a la filial Girbau Shenguang Laundry Technology on es fabriquen productes adaptats al mercat xinès.El Grup Girbau manté una política d’inversió continuada.

El patrimoni net consolidat a 31-12-2020 ascendeix a 76’9 milions d’euros que representa una capitalització del 62% del total del passiu. El nivell d’endeutament bancari és baix.

Grup Girbau dedica un 5% de les vendes consolidades al desenvolupament de nous productes. Molta activitat d’investigació i desenvolupament la fa des de Girbau Lab.

El període mig de pagament a proveïdors és de 77 dies. I estudien la manera de reduir aquest període.

Les societats que formen el grup no tenen cap acció de la societat dominant a data del tancament de l’exercici.En data 5-1-2021 la direcció de Girbau SA, empresa matriu del Grup, va comunicar al comitè d’empresa la intenció d’iniciar un procediment d’extinció col·lectiva de contractes de treball que afectarien als diferents centres de treball. En el moment de presentar els comptes al Registre Mercantil es seguia negociant i no s’havia arribat a cap acord.

Durant el 2020 hi ha hagut ajustaments de plantilles. Els més importants han estat a filials productives com: Girbau Shenguang Laundry Technology que ha reduït la plantilla en 44 persones, Girbau SA ha reduït la plantilla en 40 persones i Girbau Robotics en 17.Aposta per Xina:Al febrer passat es va realitzar una ampliació de capital de 2’6 milions d’euros a Girbau Laundry Machinery (Shangai) Co. Ltd. per fer front a les inversions que es fan a la filial de Xina. El grup aposta per la seva presència a Xina i el continent asiàtic.El negoci dels Girbau va començar fa uns cent anys amb un taller d’aparells electromecànics que va regentar l’avi Pere Girbau Vilageliu i va ser fundat pel seu pare. I fa 60 anys la següent generació formada pels germans PereToni i Teresa Girbau Bover va coincidir amb el “boom” del turisme a l’Estat espanyol i va deixar de fabricar rentadores domèstiques per dedicar-se a les industrials. El 2020 s’han complert cent anys de família empresària i 60 del negoci actual. Els actuals consellers delegats Pere Girbau i Mercè Girbau són la tercera generació de l’empresa.El director general del grup emet mensualment una publicació corporativa en format vídeo en la que s’informa a la plantilla de l’activitat del grup. Així es manté activa la comunicació interna. També es fan habitualment reunions per seccions i departaments. El 58% de la plantilla del grup Girbau és a l’Estat espanyol, el 16% és a la resta d’Europa, el 14% a Àsia i Oceania, i el 12% a Amèrica.La Fundació Privada Girbau durant el 2020 va destinar 100.378 euros repartits entre 31 entitats o associacions de Catalunya de caire social, cultural i mediambiental. El grup també patrocina diverses activitats esportives i acadèmiques.


La plantilla de Girbau té a la seva disposició beneficis socials que són regulats en el conveni col·lectiu: Per exemple, cantina amb menú a preu reduït, metge d’empresa, assegurança de vida, assegurança mèdica amb tarifes especials pel personal i seus familiars, pagament per fills en edat escolar, gimnàs gratuït, etc...
Girbau SA es va constituïr a Vic el 31-12-1971. El domicili social és a la Carretera de Manlleu, quilòmetre 1 de Vic.

El seu objecte social és la fabricació i comerç de maquinària, productes i accessoris per bugaderies, indústries d’acabats tèxtils i col·lectivitats. També aplicacions electròniques i electrotècniques. I reparació, assistència tècnica i manteniment dels seus productes. També instal·lacions de fred, calor i condicionament d’aire.


Durant els dos darrers exercicis s’han realitzat vàries ampliacions de capital a Girbau SA ascendint a 300.000 euros el 2020 (i 400.000 el 2019).
A 31-12-2020 el grup té pòlisses de crèdit concedides amb un límit total que ascendeix a 21.833.980’61 euros i l’import disposat de les mateixes ascendeix a 2.249.010’31 euros.


També a 31-12 el grup té pòlisses de descompte d’efectes concedides amb un límit total que ascendeix a 500.000 euros de les quals no hi havia cap import disposat.


El capital social de la societat dominant està representat per 10.372 accions nominatives de 500 euros nominals cada una totalment subscrites i desemborsades.


La societat Girbau North America Inc. té un contracte d’acord de pòlissa de crèdit amb JP Morgan Chase Bank N.A. que venç al desembre del 2021 i permet a la societat de disposar d’un màxim de 8.000.000 dòlars. El deute està assegurat amb tots els actius que disposa la societat.
El 2020 el grup va tenir subvencions de capital (que corresponen a l’interès subvencionat dels préstecs rebuts del CDTI la concessió dels quals està vinculada a alguns projectes d’I+D). En total 165.541’52 euros. El 2019 van ser 28.071’84.


També va rebre subvencions d’explotació que es corresponen fonamentalment a bonificacions de la seguretat social. 1.851.890’54 euros el 2020 i 242.525’14 euros el 2019. L’increment del 2020 és a causa de les bonificacions de la Seguretat Social pels expedients de regulació temporal de treball (Ertes) i altres ajudes rebudes per part dels governs dels estats on és present.
Diners pels membres del consell d’administració:Els membres del consell d’administració han rebut unes retribucions (incloent dietes) de 545.484’04 el 2020 i 663.407 el 2019.


La retribució total devengada per l’Alta Direcció de la societat dominant en la que s’han inclòs els consellers que formen part d’aquesta direcció ja inclosos en el paràgraf anterior ha estat de 1.154.205’56 euros el 2020 i 1.276.534’90 el 2019.
I la societat té signades obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida amb dos administradors per un import de 302.000 euros el 2020 (254.000 euros el 2019).


L’import pagat per la societat dominant en concepte de prima d’assegurança de responsabilitat civil dels administradors i directius de la societat dominant pel 2020 ha estat de 5.945 euros.El consell d’administració està format per Joan Girbau JunyentMercè Girbau JunyentPere Girbau PousRamon Girbau PousDavid Parramon Puigoriol i Xavier Torra Balcells.Girbau North America compta amb un pla de beneficis flexibles que cobreix a quatre empleats clau en cas de mort, incapacitat o jubilació. La quantitat de les prestacions varia segons cada cas i els pagaments es faran en 120 mesos, cinc anys o en un import únic.


El grup té també altres compromisos per pensions amb determinat personal de les filials Girbau Middle East Fzco, Ste A. Girbau, Girbau Australia i Girbau UK.L’informe d’auditoria ha anat a càrrec de Maria Carme Juvanteny Gorgals de Despatx i Gabinet d’Auditoria SLP amb domicili a Eix Onze de Setembre, 46 de Vic. Les auditories del grup han anat a càrrec de diverses filials de KPMG Auditores SL.:

GIRBAU SA:

Domicili social a Carretera de Manlleu, quilòmetre 1 de Vic. Es dedica a la fabricació i comerç de maquinària, productes i accessoris per rentar roba. També fabricació i comerç d’aplicacions informàtiques i fabricació de maquinària per indústria tèxtil, de la confecció i cuir. La societat es va constituïr el 31-12-1971. Està a la categoria d’empreses amb unes vendes superiors als 2.500.000 euros. L’auditoria dels comptes ha anat a càrrec de KPMG Auditores SL de Madrid.

Mercè Girbau Junyent és presidenta (13-7-2017) i consellera delegada mancomunada solidària (18-8-2015).

Pere Girbau Pous és secretari (13-7-2017) conseller delegat mancomunat solidari (18-8-2015).

Joan Girbau Junyent és conseller (15-10-2013).

Ramon Girbau Junyent és conseller (15-10-2013).


Maylinch Aubia Aleyda és apoderat solidari (6-2-2024).

Paulo Alexandre Dos Santos Barreira és apoderat solidari (25-7-2019).

José Ramon Veiga Rivero és apoderat solidari (25-7-2019).

Antonio Domínguez Sallent és apoderat solidari (19-1-2015).David Parramon Puigoriol és conseller (13-7-2017). També és administrador solidari de l’assessoria empresarial i jurídica Vilar Riba SA de Vic (13-10-2010).Xavier Torra Balcells és conseller (13-7-2017). També és conseller de Gimar SL una empresa amb seu a Badalona que es dedica a l’activitat immobiliària i també a la confecció de roba interior. I també conseller de Giro Gh SA (al mateix domicili que Gimar SL) que es dedica a la fabricació i comercialització de productes tèxtils i també productes tèxtils d’ús tècnic i industrial.

També conseller de Girnet Internacional SL (7-8-2019) i de Girtena Iberia SL (4-10-2019). Girnet Internacional SL es dedica a activitats de seus centrals i Girtena Iberia SL a la distribució i producció de productes de jardineria, agricultura i construcció. Comerç al major de cereals, tabac en rama, llavors i aliment pel bestiar. Totes estan a la mateixa seu social de Badalona.GOLDER SL:

Està a la categoria vendes per sota de 500.000 euros. Pere Girbau Pous Mercè Girbau Junyent administradors solidaris (26-4-2010).FUSTERIA NAUTICA GIRBAU SL:

Domicili social a C/ Cerdanya, 14 de Castelló d'Empúries. Activitat construcció de vaixells i estructures flotants. Va ser constituïda el 4-4-2005. Capital social: 1.996.505 euros. Està a la categoria d'empreses amb una facturació entre els 500.000 euros i 1.000.000 euros. Pere Girbau Pous és apoderat (19-12-2013). El 30-12-2019 l'empresa va fer una ampliació de capital de 1.776.505 euros a 1.996. 505 euros. VILAGELIU SL:

Domicili social a C/ Pla de Balenyà, 23-25, 4-1-A de Vic. Es dedica a l'arrendament i subarrendament de vivendes i de tota classe de béns immobles urbans o rústics, amb excepció de l'arrendament financer actiu. Serveis de gestió i administració de finques. Es va constituïr el 29-12-2020. Capital social: 2.576.341 euros.

Presidenta: Teresa Girbau Bover (19-1-2021).

Secretària i consellera delegada: Anna Girbau Pous (19-1-2021).

Conseller delegat: Joan Girbau Junyent (19-1-2021).


TALLERES FELIPE VERDES SA:

L'empresa està domiciliada a C-15 s/n Sitges quilòmetre 2 de Vilanova del Camí (Barcelona). Es dedica  a la fabricació, venda i lloguer de maquinària per a la construcció, pel processament de minerals, residus i altres usos específics.  Constituïda el 15-11-1962. Capital social: 2.562.664 euros.

Està a la categoria d'empreses amb vendes superiors als 2.500.000 euros.

consellers: Mercè Girbau Junyent i Anton Goma Pujol; Albert Casas Verdes (30-4-2021); (7-10-2020).
Tota la informació sobre empreses que hi ha en aquesta web prové o de fons pròpies, o del Registre Mercantil o dels serveis d’informació empresarial EMPRESIA i INFORMA D&B SA.
 DOSSIER 3: NEGOCIS FAMÍLIA “FARMACÈUTICA D’OLOT”EL TEXT D'AQUEST DOSSIER EL PODEU COPIAR, IMPRIMIR I COL·LECCIONAR GRATUÏTAMENT EN LA SEVA TOTALITAT.
TOMAS FELIU BASSOLS (el germà gran de la “farmacèutica d’Olot”) és membre del Patronat Fundació Princesa de Girona.


Tant Anna Maria Bosch Güel (del grup garrotxí Noël que també n'és membre) com Tomas Feliu Bassols com a membres del patronat paguen anualment una quota que el 2016 es va fixar en un màxim de 33.000 euros anuals. No poden pagar més encara que vulguessin. No els deixen.


Tots aquests diners es destinen a finançar les activitats de l’organització entre les quals hi ha uns quants premis cada any destinats a joves professionals que destaquen en diverses activitats. L’àmbit és el de tot l’Estat espanyol i són premis altament elitistes.

La relació amb les comarques de Girona és poca. La major part dels premiats són de Madrid, Barcelona, Andalusia o València. I fins ara no hi ha cap premiat de les comarques on hi ha les seus centrals de l’Uvic-Ucc i zones properes. És a dir Osona, el Bages, el Ripollès i la Garrotxa. I premiats de l’entorn de Girona n’hi ha pocs.

El títol de princesa de Girona (com el de princesa d’Astúries) l’ostenta Elionor la filla de Felipe VI que és l’hereva del tron espanyol.

Els membres d'aquest patronat es relacionen directament a la pròpia Casa Reial i amb la més alta Jet-Set de Barcelona i Madrid.

A efectes 1/1/2021 Anna Maria Bosch Güell (de Noël) ha decidit deixar de ser membre del patronat. No acabava de ser el seu ambient.

NEGOCIS ON HI HA ELS PRINCIPALS MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE “LA FARMACÈUTICA D’OLOT”

Als negocis de la família hi ha els germans Tomàs Feliu BassolsMaria Carme Feliu Bassols Maria Àngels Feliu Bassols (la “farmacèutica d’Olot” tristament famosa pel duríssim cas del seu segrest).

Maria Àngels Feliu va estar segrestada a Sant Pere de Torelló quasi cinc-cents dies entre novembre de 1992 i març de 1994 (fa 25 anys).És sens dubte Tomàs Feliu Bassols qui ha continuat de manera més principal els negocis del seu Pares (que tenien una considerable fortuna).

Anirem publicant informació dels seus diferents negocis.Maria Àngels Feliu va estar 492 dies segrestada en un cau a Sant Pere de Torelló (Osona) vivint en unes condicions infrahumanes fa uns 25 anys.

El Tribunal Suprem va confirmar les cinc condemnes pel cas el 2004 (fetes per l’Audiència de Girona el 2003).Ramon Ullastre Antoni Guirado van ser condemnats a 22 anys i quatre mesos,Montserrat Teixidor(dona d’Ullastre) va ser condemnada a 18 anys i tres mesos,Sebastià Comas va ser condemnat a 13 anys i José Luis Paz va ser condemnat a 14 anys i set mesos.

Ramon Ullastre era el propietari de la casa de Sant Pere de Torelló on estava la segrestada. IAntoni Guirado era policia municipal d’Olot.La família Feliu Bassols és molt rica. El seu principal negoci ha estat sempre el subministrament d’energia elèctrica a través de la marca Bassols. Una activitat que genera beneficis de milions d’euros de manera bastant constant. També tenen la marca d’aigua Sant Aniol.

I no només són importants a Olot sinó també a Barcelona i una mica també a Madrid on es mouen en els ambients de l’alta burgesia catalana i espanyola.

Són una gent amb mentalitat de no fer massa demostració externa de riquesa cosa tradicional en la burgesia catalana antiga.
––HIJOS DE JOSÉ BASSOLS SA:

Aquesta empresa es dedica a les activitats de les societats holding. Societat patrimonial. Té un capital social de 2.546.893’76 euros. Està en la categoria d’empreses amb una facturació entre 2 i 10 milions d’euros.

Aquesta societat també té per objecte social activitat en la indústria d’energia elèctrica i la captació d’aigües minerals, la construcció de pous i afloraments subterranis i la instal·lació i explotació de fàbriques d’ampolles i plantes d’embotellament. Preparació i envasat d’aigües minerals naturals i altres aigües embotellades.

Són la marca d’aigua Sant Aniol que obté el 60% dels seus ingressos en distribució en hotels, restaurants i cafeteries i el 30% restant en establiments d’alimentació. Aquesta marca està

tenint bons resultats i creix. Treballa en impulsar les seves exportacions i ja és present sobretot als Estats Units i Regne Unit. També obre mercat a Japó, Austràlia, Xina i Emirats Àrabs Units.

Secretari no conseller Pou Advocats SLP

És conseller delegat (9-6-2022) Esteve Nogue Bartrina.

Consellers: Sergio Calvo Zorrilla (25-11-2019) i Nexus Plus Consultores SL (18-2-2019). Cristina Feliu Ferre és apoderada (26/10/2020).

Maria Carme Feliu Bassols és presidenta (9-6-2022).

Tomàs Feliu Bassols és apoderat mancomunat (9-6-2022).

Maria Rosa Calm Massegur, Laura Galian Basagaña i Gemma Triviño Coma són apoderades mancomunades (8-7-2021). I Francesc Xavier Riera Rubio és apoderat mancomunat (8-7-2021).

Tomas Feliu Ferre conseller (28-2-2022).

Aquesta empresa té les marques Sant Aniol, Sant Aniol 500 gotes, Sant Aniol puresa volcànica, Sant Aniol esperit volcànic i Sant Aniol puresa volcànica de La Garrotxa. Té la seu a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot.––BASSOLS ENERGIA SA:

Aquesta empresa es dedica a la distribució d’energia elèctrica. Està en la categoria d’empreses que facturen entre 6 i 30 milions d’euros.Esteve Nogue Bartrina és administrador mancomunat (16-11-2020)

Hijos de José Bassols SA és administrador mancomunat (16-11-2020).

Jordi Roda Sau és apoderat (21-11-2019).

Maria Rosa Calm MassegurLaura Galian Basagaña i Marta Batlle Pujolas són apoderades mancomunades (8-7-2021). Francesc Xavier Riera Rubio és apoderat mancomunat (8-7-2021).

Maria Carme Feliu Bassols apoderada solidària (14-6-2022).

L’empresa té el seu domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot. El seu objecte social és la distribució d’energia elèctrica i la compravenda, instal·lació i cessió en lloguer d’aparells i elements propis d’aquesta activitat.––GESTIÓ I PRODUCCIÓ ELÈCTRICA SA:

Aquesta empresa té el domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot. Es dedica als serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessorament tècnic. També producció i distribució d’energia elèctrica de diversos tipus.

Està en la categoria d’empreses amb una facturació inferior als 500.000 euros.

Hijos de J. Bassols SA és administrador mancomunat (14-6-2022). 

Maria Carme Feliu Bassols és administradora mancomunada (14-6-2022).

Esteve Nogue Bartrina és secretari (16-11-2020).

––TRIOLET INVERSIONES SICAV SA:

Aquesta societat té el domicili a Hermanos Becquer, 3 de Madrid. Va començar operacions el 17-4-2009. El capital social és de 2.400.000 euros. Està en la categoria d’empreses amb una facturació inferior a 500.000 euros.

És una societat d’activitat d’inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars. També altres activitats creditícies.• El soci únic de la societat és Hijos de José Bassols SA.

• Eva Fernandez Pereira és secretària no consellera (20-5-2021).

• Susana Junquera de la Fuente és vicesecretària no consellera (20-5-2021).

• L’actual entitat gestora és Invercaixa gestión Sgiic SA  (20-5-2021).-Tomàs Feliu Bassols és conseller delegat (11-8-2022).

Maria Carme Feliu Bassols és consellera (17-4-2009).

Esteve Nogue Bartrina és conseller (17-4-2009).––BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL:

Aquesta empresa té el seu domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot. El seu objecte social és el comerç d’energia elèctrica. Està en la categoria d’empreses amb una facturació d’entre sis i trenta milions d’euros.Esteve Nogue Bartrina és administrador mancomunat (16/11/2020).

.Hijos de José Bassols SA és administrador mancomunat (16/11/2020).

.Miquel Bosch Madeo i Guillem Casals Zorita són apoderats solidaris (12-2-2021).

-Tomàs Feliu Bassols és apoderat solidari (12-1-2021).

-Roser Segura Aguado és apoderada solidària (14-6-2022).

 .Maria Rosa Calm Massegur, Francesc Xavier Riera Rubio, Laura Galian Basagaña i Laia Dosil Bonmati són apoderats mancomunats (8-7-2021).

Maria Carme Feliu Bassols és apoderada solidària (14-6-2022).––ELECTRICA CUROS SL:

Aquesta empresa té domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot. Es dedica a la distribució d’energia elèctrica. Està en la categoria d’empreses amb una facturació d’entre 500.000 i 1.000.000 d’euros.

Esteve Nogue Bartrina és administrador mancomunat  (14-6-2022).

. Hijos de José Bassols és administrador mancomunat (14-6-2022).

. Jordi Roda Sau és apoderat (21-11-2019).

Maria Carme Feliu Bassols és administradora solidària (14-6-2022).
––PLA RESIDENCIAL SL

És una empresa que té el domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot i es dedica a la promoció immobiliària i a la construcció. Està en la categoria d’empreses d’una facturació d’entre 500.000 i 1.000.000 euros.

• Hijos de José Bassols SAés administrador mancomunat (14-6-2022).

-Maria Carme Feliu Bassols és administradora mancomunada (14-6-2022).Tota la informació sobre empreses que hi ha en aquesta web prové o de fons pròpies, o del Registre Mercantil o dels serveis d’informació empresarial EMPRESIA i INFORMA D&B SA.

 

DOSSIER 2:

JOAN FONT EL 90 MÉS RIC DE L'ESTAT ESPANYOL ENTRE ELS 100 PRIMERS SEGONS LA REVISTA FORBES PER PRIMERA VEGADA AQUEST 2022. I BON PREU SA TÉ LA SISENA POSICIÓ EN EL RÀNQUING D'EMPRESES QUE MéS FACTUREN EN EL CONJUNT DE LA PROVíNCIA DE BARCELONA I ÉS L'UNICA D'ENTRE LES 10 PRIMERES QUE ÉS DEL TERRITORI DE LA UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYASERÀ ANNA FONT TANYA DE GRUP BON PREU UNA NOVA LÍDER D'OPINIÓ EN EL FUTUR ???

-ES CONVERTIRÀ EN UNA CREADORA D'OPINIÓ ????-DES DE FINALS DEL 2019 ANNA FONT APAREIX SOVINT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ COM A PORTANTVEU EN NOTÍCIES QUE GENERA L'ACTIVITAT DEL GRUP BON PREU. ES FARÀ FAMOSA.-ÉS PSICÒLOGA I CONEIX BÉ EL TEMA DELS LIDERATGES PERQUÈ HA ELABORAT (AMB ALTRES DUES PERSONES) UN ESTUDI SOBRE ELS LIDERATGES SOCIALS A CATALUNYA.-LES SEVES IDEES SÓN UNA INCÒGNITA I SE SABEN POQUES COSES D'ELLA PERÒ D'ENTRADA CAL SUPOSAR QUE SEGUIRÀ LES PASSES FETES FINS ARA PEL SEU PARE.


-JOAN FONT FABREGÓ ÉS UN DELS MÉS DESTACATS EMPRESARIS QUE DES DE L'INICI HA DONAT SUPORT A LA CAUSA INDEPENDENTISTA CATALANA.


Caldrà veure què passa perquè Anna Font Tanya fins ara té fama de tenir una actitud de molta reserva sobre el què fa en la seva vida
JOAN FONT EL 90 MÉS RIC DE L'ESTAT ESPANYOL ENTRE ELS 100 PRIMERS SEGONS LA REVISTA FORBES PER PRIMERA VEGADA AQUEST 2022.


Entregat a la feina de dilluns a migdia del dissabte

Joan Font Fabregó va néixer a Torelló, a Can Font Bacallaner. Petits botiguers i a més anaven a mercats ambulants a vendre bacallà, sardines, olives, arengades i pesca salada.

Fama de gent treballadora, seriosa, discreta i reservada. A casa instint de negoci. 

Joan Font va obrir el seu primer supermercat a Manlleu el 1974. 

Li agrada la música clàssica i la música catalana. 

Entregat a la feima treballa de dilluns a divendres de 8 del matí a 9 del vespre. I els dissabtes al matí fins a les 3 de la tarda reunió del comité de direcció.


El president del grup Bon Preu Joan Font està considerat per la revista Forbes el 90 entre els 100 ciutadans més rics de l'Estat espanyol.

 Apareix en aquesta mundialment coneguda llista primera vegada aquest 2022.INTERIORITATS DEL GRUP BON PREU:


-RIVALITAT ENTRE MERCADONA I BON PREU PEL LIDERATGE DEL SECTOR.

-I Joan Font Fabregó ha aprofitat la sortida del seu germà Josep del grup Bon Preu per ascendir a la seva filla, i potencial hereva, Anna Font Tanya convertint-la en directora comercial i número 2 del grup.


D'altra banda, el novembre del 2021 Mercadona mantenia el lideratge del sector a Catalunya amb més del 15% de la quota de mercat pero Bon Preu arribava a la segona posició desplaçant al grup Dia a la tercera després de les darreres ampliacions que han fet. 

Bon Preu se situa doncs només a cint punts de Mercadona en m2 de superfície de venda a Catalunya.

La composició dels càrrecs que dirigeixen les societats del grup Bon Preu al Registre Mercantil ja reflecteixen la sortida de Josep Font (que li ha venut el seu 50% de les accions al seu germà Joan Font) i l'ascens de la filla de Joan Font,-Anna Font Tanya- com a futura successora agafant ja des d'ara responsabilitats de gestio al grup.

.Aquestes són les societats del grup Bon Preu actualment:-Baloo d'Inversions SL:


-Té el domicili social a Rambla Catalunya, 118, pis 1, porta 2 de Barcelona. La seva activitat són activitats de comptabilitat, teneduria de llibres, auditoria i assessoria fiscal. Ha ampliat el 2014 el seu objecte social també als serveis de restauració, turisme rural i allotjaments hotelers. Es va crear el 22-12-2005. Té un capital social de 35.570.000 euros. Està a la categoria d'empreses amb un nivell de vendes entre 1.000.000 i 2.500.000 euros.

Són administradors solidaris: Joan Font Fabregó Anna Font Tanya(29-8-2019). Des de 23-4-2019 Anna Font Tanya també és apoderada.

-Bon Preu holding sL


Aquesta empresa té el seu domicili social a antiga N-152, quilòmetre 80 planta 1, despatx 3 de Les Masies de Voltregà (Osona). Es dedica a activitat de teneduria de llibres, comptabilitat, auditoria i assessoria fiscal. Es va crear el 28-2-1997. Està a la categoria d'empreses amb uns ingressos superiors als 2.500.000 euros.Baloo d'inversions sl. És Administrador únic. 16-10-2019. (representada per Joan Font Fabregó 11-8-2011).
Anna Font Tanya. apoderada solidària. 24-10-2019.
Pere Anglada Dordal. Apoderat mancomunat. 2-6-2022.

Albert Vilarrasa Noguera. Apoderat mancomunat. 2-6-2022.
Joan Sabartes Pardo. Apoderat solidari. 14-11-2019.

Antoni Amblas Padrós és apoderat solidari 9-9-2013.
-Gesdip SA:

Aquesta empresa ara té el seu domicili social a Carretera C-17m, km 73 de Les Masies de Voltregà (15-12-2020). Es dedica a l'activitat de lloguers immobiliaris. Va començar operacions el 1-12-1987. Està a la categoria d'empreses amb una facturació superior als 2.500.000 euros.

Pere Anglada Dordal és apoderat mancomunat (4-6-2022). 


Albert Vilarrasa Noguera és apoderat mancomunat (4-6-2022).

Bon Preu SA és administrador solidari (24-10-2019)representada per Joan Font Fabrego

Bon Preu Holding SL també és administrador solidari representada per Anna Font Tanya.

Joan Sabartes Pardo és apoderat solidari (12-11-2019).

Antoni Amblas Padrós és apoderat solidari (9-9-2013).Bon Preu SA:

Aquesta empresa té el seu domicili social a C-17 quilòmetre 73 de Les Masies de Voltregà (Osona). La societat ha ampliat l'objecte social a comercialització de gas natural i energia elèctrica. Activitats pròpies d'agències de viatges del grup minorista. Altre comerç al menor en establiments no especialitzats. El nivell de vendes és superior als 2.500.000 euros.Va començar operacions el 24-12-1980.

Bon Preu Holding SL és administrador solidari representat per Anna Font Tanya (24-10-2019). 

Pere Anglada Dordal és apoderat mancomunat (1-6-2022). 


Albert Vilarrasa Noguera és apoderat mancomunat (1-6-2022).

Joan Sabartes Pardo és apoderat solidari (13-11-2019). 

Albert Aranda Barceló apoderat solidari (8-10-2020). 

Robert Torres Fernández apoderat solidari (8-10-2020). 

Antoni Amblas Padrós és apoderat solidari (9-9-2013).


INTER BACACO SL:

C-17, quilòmetre 73 de Les Masies de Voltregà. Objecte social: Compravenda al menor, autoservei en centres comercials, hipermercats, supermercats i autoserveis. Productes alimenticis de tota classe, articles de neteja, perfumeria i cosmètic. Articles d'esport i platja. També lloguer de béns immobiliaris. Empresa constituida el 3-12-2009. Capital social: 5.654.376'18 euros. Nivell de vendes superior als 2.500.000 euros.

Administrador solidari Bon Preu SA (representada per Joan Font Fabregó) 24-10-2019.

 Administrador solidari Gesdip SA repesentada per Anna Font Tanya (24-10-2019).

 Joan Sabartes Pardo apoderat solidari (13-11-2019). 

Pere Anglada Dordal apoderat mancomunat (3-6-2022).  


Albert Vilarrasa Noguera apoderat mancomunat (3-6-2022).

Antoni Amblas Padrós és apoderat solidari (9-9-2013).

Josep Font Fabrego ja no té cap càrrec a l'empresa des del 5-3-2019.Tota la informació sobre empreses que hi ha en aquesta web prové o de fons pròpies, o del Registre Mercantil o dels serveis d’informació empresarial EMPRESIA i INFORMA D&B SA.