dimecres, 24 d’abril de 2019

DOSSIER CONFIDENCIAL TRIMESTRAL D'ALBERT ANGLADA:
------------------------------------------------------------------
Des del dia 21-04-2020 i fins el 20-7-2020 és a la venda el número 74 de la versió resumida del Dossier Confidencial d'Albert Anglada sobre política, influències i negocis a Osona i el Ripollès. Cròniques de la Jet-Set local. A la venda a la parada de llibres antics que hi ha al mercat de Vic entre Passeig i C/ de Gurb els dissabtes i també els diumenges al mercat de Sant Joan de les Abadesses.EL MEU DOSSIER CONFIDENCIAL TRIMESTRAL:
N’existeixen dues versions del meu Dossier Confidencial.
Una de resumida que es ven a 2 euros durant tot el trimestre – els dissabtes al matí- a la para­da de llibres vells i antics que tinc al mercat de Vic (entre el Passeig i el C/ de Gurb) i el diumenges a Sant Joan de les Abadesses.
I una altra d’ampliada que només és accesible a través d’una subs­cripció de suport (de pagament). Qui té la versió de pagament no li cal veure l’altra.
Les subscripcions de suport valen 249’60 euros/any (IVA inclòs) i a canvi es dóna una informació molt més ampliada que la versió de 2 euros i la clientela que ho desitgi té dret a participar (ocasionalment) en l’elaboració del contingut.
Aquest preu és quasi el doble del què val la subscripció per un any al bisetmanari d’informació general El 9 Nou d’Osona i el Ripollès.
La clientela d’aquest dossier trimestral (de les dues versions) són per­sones de la política local, els mitjans de comunicació locals, l’advoca­cia i les empreses de les nostres comarques.
El veuen sovint força gent d’equips de direcció d’empreses de la co­marca que tenen per costum anar a jugar al golf al club del Montanyà (situat a Seva).
A Osona i al Ripollès hi ha unes 100 empreses amb factu­racions realment milionàries. Uns 25 ajuntaments de cert volum de població amb important moviment polític, i més o menys 50 profes­sionals notables de l’advocacia i la comunicació. Aquesta gent són el públic potencial d’aquest dossier.
La filosofia del Dossier Confidencial és només tractar un tema si s’hi poden aportar elements nous diferents dels ja coneguts.
En aquest sentit, és totalment complementari dels mitjans de comu­nicació convencionals.
Per tant, si un tema no hi surt és perquè s’entén que en aquell mo­ment la informació que en dóna la premsa és complerta.

I si no és així, el Dossier Confidencial amplia, i matitza, aquells aspectes que la premsa no ha recollit.
Aquest Dossier és una eina per obtenir el màxim d’informació sobre temes interessants en el dia a dia de la política i els negocis i per apro­fundir en aspectes molt seriosos d’aquesta realitat.

VENDES I SUBSCRIPCIONS DE PAGAMENT
Entre vendes, alguns intercanvis i les subscripcions de suport (de pagament) de cada número trimestral d’aquest Dossier confidencial d’Osona i el Ripollès actualment (a inicis del 2020) en circulen de pro­mig entre 50 i 70 exemplars cada trimestre (entre les dues versions: La resumida i l’ampliada).

La mateixa clientela l’expandeix fent-ne fotocòpies.

De les subscripcions de suport alguns exemplars s’envien en un sobre tancat per correu ordinari i altres s’envien per e-mail.
Calculo que el veuen entre 150 i 210 persones aproximadament per­què és habitual que en circulin moltes fotocòpies (ho he comprovat).
La subscripció de suport al confidencial dóna dret a suggerir ocasionalment temes per publicar.

El Dossier confidencial trimestral d’Osona i el Ripollès només per subscripció existeix des del 1999.

El 2003 en va aparèixer també una versió resumida que és la que es pot trobar a les meves parades del mercat de Vic i Sant Joan de les Abadesses per 2 euros.

El mateix any 2003 va aparèixer una web amb notícies confidencials d’Osona i el Ripollès d’actualització setmanal que tenia bastanta audiència.

El 2017 l’aparició del llibre anual “Poder i diners de la Jet-Set...” va substituïr a la web (que ja no existeix).

Finalment, a partir del 2018 el llibre “Poder i diners de la Jet-Set” es va ampliar a tres comarques més on hi té instal·lacions la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya: El Bages, el Vallès oriental  i la Garrotxa.

Actualment per fer una nova subscripció al Dossier confidencial trimestral (que ara abarca les cinc comarques on hi ha Uvic-Ucc) cal pagar a l’avançada tres anys de subscripció. És a dir l’any en curs i els dos propers. En total són 748’80 euros (IVA inclòs).

Cal recordar que la subscripció de suport al confidencial dóna dret a suggerir ocasionalment temes per publicar.

Veure currículum d'Albert Anglada a Linkedin.com.