dimecres, 24 d’abril de 2019

VERSIÓ RESUMIDA DEL DOSSIER CONFIDENCIAL D'ALBERT ANGLADA:
---------------------------------------------------------------------------------------
Fins el 20-4-2021 és a la venda el número 76-77 de la versió resumida semestral del Dossier Confidencial trimestral d'Albert Anglada sobre política, poder i negocis al  territori on hi ha les seus centrals de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i zones properes: Osona, el Bages, la Garrotxa i el Ripollès. Cròniques de la Jet-Set local. A la venda a la parada de llibres antics que hi ha al mercat de Vic entre Passeig i C/ de Gurb els dissabtes i també els diumenges al mercat de Sant Joan de les Abadesses. I els divendres al mercat de Sant Quirze de Besora.EL MEU DOSSIER CONFIDENCIAL TRIMESTRAL I LA VERSIÓ RESUMIDA SEMESTRAL:
N’existeixen dues versions del meu Dossier Confidencial.
Una de resumida semestral que es ven a 2 euros – els dissabtes al matí- a la para­da de llibres vells i antics que tinc al mercat de Vic (entre el Passeig i el C/ de Gurb) i el diumenges a Sant Joan de les Abadesses. I els divendres al mercat de Sant Quirze de Besora.
I una altra d’ampliada trimestral que només és accessible a través d’una subs­cripció de suport (de pagament). Qui té la versió de pagament no li cal veure l’altra.
Les subscripcions de suport valen 249’60 euros/any (IVA inclòs) i a canvi es dóna una informació molt més ampliada que la versió de 2 euros i la clientela que ho desitgi té dret a participar (ocasionalment) en l’elaboració del contingut.
Aquest preu és quasi el doble del què val la subscripció per un any al bisetmanari d’informació general El 9 Nou d’Osona i el Ripollès.
La clientela d’aquest dossier trimestral (o de la versió resumida) són per­sones de la política local, els mitjans de comunicació locals, l’advoca­cia i les empreses de les nostres comarques.
El veuen sovint força gent d’equips de direcció d’empreses de la co­marca que tenen per costum anar a jugar al golf al club del Montanyà (situat a Seva).
La gent de les empreses amb factu­racions realment milionàries. Personal d'ajuntaments de cert volum de població amb important moviment polític, i profes­sionals notables de l’advocacia i la comunicació. Aquesta gent són el públic potencial d’aquest dossier.
La filosofia del Dossier Confidencial és només tractar un tema si s’hi poden aportar elements nous diferents dels ja coneguts.
En aquest sentit, és totalment complementari dels mitjans de comu­nicació convencionals.
Per tant, si un tema no hi surt és perquè s’entén que en aquell mo­ment la informació que en dóna la premsa és complerta.

I si no és així, el Dossier Confidencial amplia, i matitza, aquells aspectes que la premsa no ha recollit.
Aquest Dossier és una eina per obtenir el màxim d’informació sobre temes interessants en el dia a dia de la política i els negocis i per apro­fundir en aspectes molt seriosos d’aquesta realitat.

VENDES I SUBSCRIPCIONS DE PAGAMENT
Entre vendes, alguns intercanvis i les subscripcions de suport (de pagament) de cada número d’aquest Dossier confidencial  actualment (a inicis del 2020) en circulen de pro­mig entre 50 i 70 exemplars cada  (entre les dues versions: La resumida i l’ampliada).

La mateixa clientela l’expandeix fent-ne fotocòpies.

De les subscripcions de suport alguns exemplars s’envien en un sobre tancat per correu ordinari i altres s’envien per e-mail.
Calculo que el veuen entre 150 i 210 persones aproximadament per­què és habitual que en circulin moltes fotocòpies (ho he comprovat).
La subscripció de suport al confidencial dóna dret a suggerir ocasionalment temes per publicar.

El Dossier confidencial trimestral d’Osona i el Ripollès només per subscripció existeix des del 1999.

El 2003 en va aparèixer també una versió resumida que és la que es pot trobar a les meves parades del mercat de Vic, Sant Joan de les Abadesses i Sant Quirze de Besora per 2 euros.

El 2017 va aparèixer el primer llibre anual de “Poder i diners de la Jet-Set...”.

Finalment, a partir del 2018 el llibre “Poder i diners de la Jet-Set” es va ampliar a totes les comarques on hi ha les seus centrals de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya més zones properes: Osona, el Bages, La Garrotxa i el Ripollès. En aquesta zona hi viuen unes 300.000 persones majors d'edat. L'Uvic-Ucc també és al Vallès oriental i Barcelona.

Actualment per fer una nova subscripció al Dossier confidencial trimestral cal pagar a l’avançada tres anys de subscripció. És a dir l’any en curs i els dos propers. En total són 748’80 euros (IVA inclòs).

Cal recordar que la subscripció de suport al confidencial dóna dret a suggerir ocasionalment temes per publicar.

Veure currículum d'Albert Anglada a Linkedin.com.