dimecres, 10 de novembre de 2021

 

l


DOSSIER 14: LA PIARA DE MANLLEU: TRENCAMENT DEL GRUP NUTREXPA EN DOS PER DIFERÈNCIES ENTRE LES NOVES GENERACIONS DE LES FAMÍLIES VENTURA I FERRERO. 


(LA PIARA REPRESENTA QUASI EL 10% DELS INGRESSOS DEL GRUP ADAM FOODS DEL QUE FORMA PART):

El 2015 el grup Nutrexpa es va dividir en dos a causa de “baralles” entre les dues famílies

barcelonines propietàries enfrontades per la manera com s’ha d’enfocar el negoci.


La “baralla” que ha portat al trencament ha coincidit també amb l’entrada en el negoci de la

tercera generació de les dues famílies que no tenen bones relacions.


La Piara (que fabrica patés) ha quedat en mans de la família Ventura que també té els caldos Aneto

d’Artés, les marques de galetes Cuétara, Artiach i el pa de Panrico.


Sembla que no hi ha cap intenció de vendre ni La Piara ni Aneto. Aquesta gent en els darrers anys

han comprat empreses i no n’han venuda cap.L’empresa La Piara SA va ser fundada a Manlleu el 1923 i es dedica a la fabricació i venda de patés i

productes semblants. Actualment és propietat del grup Adam Foods (que sorgeix de la divisió en dues

parts de l’antiga Nutrexpa). El 2015 La Piara tenia una facturació d’una mica més de trenta milions d’euros

i setanta persones treba­llant a Manlleu.


A conseqüència de la mort de Jaume Castells (fill d’un dels fundadors i principal responsable de l’empresa)

la seva vídua Elvira Mercader va optar el 1988 per vendre enlloc de continuar ella el negoci. Per La Piara

aquell any se’n van pagar uns tres mil milions de pessetes de l’època. I la va comprar Nutrexpa.

Així, l’empresa manlleuenca La Piara inicial (fundada per Jaume Castells i Pau Roqué) va ser comprada

pel grup Nutrexpa el 1988.


El 1990 Nutrexpa també va comprar l’empresa Jamón Aneto SA que és a Artés i des de fa uns quinze anys

Només fabrica caldos. Hi treba­llen unes setanta persones.

Actualment la fàbrica de La Piara de Manlleu és al polígon que hi ha prop de l’antiga fàbrica del Dolcet

a l’entrada de Manlleu des de La Gleva. S’hi va traslladar el 2006. Abans era dins dels nucli urbà

manlleuenc. La matèria primera que fan servir per elaborar el paté ve en gran part de la mateixa comarca

d’Osona.


La Piara SA i tot el grup Nutrexpa en general van tenir llargues etapes de creixement fins el 2007. Però a

partir d’aleshores les seves vendes han seguit una tendència a descendir en diversos exercicis. El 2010 i el

2011 van presentar expedients de regulació de plantilla.


La Piara és una de les marques que forma part del “Foro de Marcas Renombradas Españolas” que el govern

espanyol utilitza per promo­cionar la “marca España” a nivell mundial.

Junt amb La Piara formen part d’aquest “Foro” marques com Zara, Freixenet, Lícor 43, Banco Santander,

BBVA, Repsol, El Corte In­glés, Movistar, NH Hoteles, el F.C. Barcelona, etc... Aquest orga­nització

promou a nivell internacional campanyes de promoció del conjunt de marques espanyoles destacades i hi

contracten per par­ticipar-hi a personatges mundialment coneguts com:

Ferran Adria, Plácido Domingo, Rafael Nadal, Pau Gasol, Seve Ballesteros, Pedro Almodóvar, etc...Baralles” familiars entre els propietaris de La Piara

El 2015 el grup Nutrexpa es va dividir. I La Piara va passar al grup Adam Foods. Les famílies

barcelonines Ventura i Ferrero (funda­dores de Nutrexpa) són gent important en la burgesia empresarial

catalana. Formen part del què serien les grans fortunes de Catalunya.El 1990 els propietaris de Nutrexpa van decidir encarregar la gestió directa dels negocis a professionals

exteriors contractats cosa habitual en les empreses familiars catalanes on els equilibris entre els diferents

parents dins de les famílies adinerades són a vegades difícils.I tot i fer això finalment van acabar havent-hi serioses “topades” entre els membres de la generació jove de les

dues famílies que han portat a què el negoci es parteixi en dues parts.Sembla que no hi ha cap intenció de vendre La Piara

El què era Nutrexpa el 2015 es va dividir en Adam Foods (que és on queda La Piara i és dels Ventura) i

Idilia Foods (dels Ferrero). Adam Foods té sis fàbriques a l’Estat espanyol (entre elles la de La Piara de

Manlleu i la d’Aneto d’Artés) i una a Portugal. I una plantilla total d’unes mil dues-cents persones. Tenen

presència comercial a uns 75 països del món.De tant en tant en les darreres dècades apareixien rumors de què Nu­trexpa es volia vendre La Piara. I

aquests rumors van ser una vegada fins i tot oficialment desmentits.

Per Nutrexpa La Piara era considerada una empresa estratègica en els negocis del grup. Asseguren que mai

havien tingut intenció de vendre-la.De moment, per l’enfocament dels negocis que fa la família Ventu­ra (que ja són els mateixos que

governaven Nutrexpa des del 2007) sembla que aquest concepte no ha canviat. Consideren que La Piara

és important per ells. Els barcelonins (de Gràcia) Josep Ignasi Ferrero Cabanach i Josep Maria Ventura

Mallofré que eren cunyats van fun­dar Nutrexpa el 1940. Cada una de les dues famílies tenia el 50% de

les accions i així van anar funcionant sempre.Com van començar les “baralles” familiars dels “amos” de La Piara?

Les coses van començar a canviar a partir del 2007 quan Xavier Ven­tura Ferrero va comprar les

accions que controlava el seu germà Jo­sep Maria Ventura i va passar a controlar ell tot sol tot el 50%

que tenia la família Ventura a Nutrexpa.Això li va donar molt poder perquè l’altra part de l’accionariat (els Ferrero) eren cinc germans que

controlen un 10% d’accions cada un. Són els germans Ignasi, Antoni, Xavier, Núria i Maria

Bernarda (Nadet) Ferrero Jordi. D’aquesta manera a Xavier Ventura li era més fàcil imposar els seus

criteris i anar agafant el control real de l’empresa.

A partir del 2007 el grup Nutrexpa va viure amb certa intensitat la crisi i va veure caure de manera bastant

important algunes de les se­ves facturacions. Això va portar a moltes reunions per estudiar què s’havia de

fer i el 2012 van començar a ser evidents les diferències i els desacords entre els Ventura i els Ferrero

sobre com s’havia de portar l’empresa.El criteri de Xavier Ventura que es va dur a la pràctica va ser remun­tar la crisi invertint i diversificant

el negoci. Així, va decidir entrar al subsector de les galetes i van comprar Cuétara (2008) per 215 mili­ons

d’euros i també Artiach (2012).Tot això els Ferrero no ho veien clar. Encara que Xavier Ventura, els tres germans i les dues germanes

Ferrero siguin cosins aquesta gene­ració de Ventura i Ferrero són persones de tarannà bastant diferent.

Per exemple, Xavier Ventura s’ha passat la vida molt “amagat”. Nor­malment, no es deixa veure enlloc dels

ambients de la jet-set barce­lonina i els diaris durant anys no tenien ni tant sols una fotografia seva.Finalment un dia (l’any 2014) va arribar a les redaccions dels mitjans de comunicació una fotografia de

Xavier Ventura Ferrero arran d’haver-lo nomenat membre del patronat de la fundació de “La Caixa”. En

aquesta ocasió no es va poder amagar i li van fer una foto oficial.

Els Ferrero no volien endeutament

En canvi el seu cosí Ignasi Ferrero (que fa com de cap de grup dels altres germans perquè és el gran)

normalment se’l pot veure a quasi tots els esdeveniments importants de l’alta societat local. Xavier Ven­tura

és una persona molt concentrada en els seus negocis i que passa hores estudiant possibilitats de cara al

futur. També creu molt en el màrqueting. En canvi Ignasi Ferrero i els seus germans són molt més

conservadors i poc partidaris de fer inversions que considerin massa arriscades. Són més partidaris de

l’anar fent”.El mateix Ignasi Ferrero va ser president de Nutrexpa durant vint anys –just abans que ho fos Xavier

Ventura- i en tot aquest temps no va prendre mai una decisió que es pugui considerar de grans

dimen­sions. Era partidari de mantenir i anar fent. Sense grans inversions. Sense risc. Amb poc endeutament.De tota manera, tot i les seves diferències de caràcter i de mane­ra d’enfocar els negocis els cosins Xavier

Ventura i Ignasi Ferrero tenen encara una bona relació personal. Però els Ferrero no veuen clares les

inversions en el sector de les galetes i tampoc veuen clar que s’arribi a determinats nivells d’endeutament.

Georgina Ventura topa amb els Ferrero

Els problemes entre els Ventura i els Ferrero han arribat a un punt de no retorn amb l’entrada en escena de

la tercera generació. I con­cretament en el moment que la filla de Xavier Ventura (l’executiva Georgina

Ventura) va començar a ficar-se a Nutrexpa. Georgina Ventura havia estat un temps treballant a Chupa

Chups.És costum a les famílies adinerades enviar els fills o filles a treballar fora de casa en els seus inicis perquè

quan els toqui ficar-se al negoci familiar ja tinguin una mica més d’experiència. Tot i que la gestió del grup

no la duen familiars sinó que l’encarreguen a professionals contractats externs a la família els Ventura i

Ferrero fan reunions de tant en tant per anar fent un seguiment de com va l’empresa.I és en aquestes reunions on hi hagut fortes “topades” entre Georgina Ventura i els Ferrero. Sobretot

els desacords han estat especialment marcats amb Antoni Ferrero. I les relacions de Georgina

Ventura (i els seus germans) amb els fills i filles dels germans Ferrero Jordi tam­poc són especialment

bones. Georgina Ventura té fama de ser una executiva “combativa”. I té tot el suport del seu pare.Els mateixos motius de desacord que hi ha entre Xavier Ventura i els germans Ferrero es donen també

en la següent generació però d’una manera diguem-ne més radical i amb pitjor sintonia personal. Això ha

portat a decidir la partició de l’empresa en dues meitats per evitar que les “baralles” acabin perjudicant i

desestabilitzant el negoci.De la divisió de Nutrexpa:


Ha nascut ADAM FOODS (dels Ventura) que té:

Les galetes ARTIACH (que inclou les marques Marbú, Chiquilín, Artinata, Filipinos, Dinosaurus i

Princesa).

Les galetes CUÉTARA, les galetes Tosta Rica, els cereals Fibra línia i les galetes Krit.

Adam Foods és ara un dels principals fabricants de galetes de l’Estat espanyol.

Els PHOSKITOS (bolleria industrial).

LA PIARA (patés).

Els caldos ANETO.

BOCADELIA (barreja per sandwiches).

LA GRANJA SAN FRANCISCO (mel).

CARAMELS PEZ.I també ha nascut IDILIA FOODS (dels Ferrero) que s’ha quedat el Cola-Cao, la Nocilla i marques de

xocolates i batuts. Té tres fà­briques a l’Estat espanyol i una plantilla d’unes set-centes persones.Abans de la divisió de Nutrexpa en dues parts una consultora con­tractada per fer la valoració va calcular

que el grup en el seu conjunt valia uns sis-cents milions d’euros. I Nutrexpa té uns deutes d’uns cent

cinquanta milions d’euros (generats sobretot per la part dels Ventura).


Què són millor les galetes o el cacau?

El pas dels anys demostrarà qui té raó en els seus enfocaments de futur. Si els Ventura o els Ferrero. Si

Adam Foods o Idilia Foods. Els Ventura creuen que ells tenen marques amb més potencial de crei­xement i

els altres s’han quedat amb una marques molt bones abans però que actualment un sector de la població

considera potser una mica “passades de moda” com el Cola Cao i la Nocilla tot i que en­cara són rendibles.

La xocolata i els cacaus es consideren actualment encara sectors rendibles (però menys que abans). El

futur ja es veurà.


En canvi, Georgina Ventura considera que amplis assortits de tota classe galetes (incloses galetes

light”) tenen més futur si tenen un bon màrqueting. I que als productes de cacau a mig termini els pot

passar com ha passat amb els donuts que han tingut crisi perquè creix la mentalitat a favor del menjar sa

i que engreixi poc.


Xavier Ventura està casat amb Mercè Cardona Porta i tenen una filla i tres fills (Georgina, Joan,

Carles i Xavier Ventura Cardona ). Els agrada passar estones d’oci a Fontanals de Cerdanya.

Una vegada ja han anat sols pel seu compte els Ventura amb Adam Foods han seguit la política expansiva

amb la compra el 2016 a la multinacional mexicana Bimbo del negoci del pa de Panrico. Així, Bimbo

només es quedaria la bolleria (donuts, bollycao, etc...).


Adam Foods factura uns 350 milions d’euros i Panrico li augmenta­rà la seva facturació uns 70 milions més.

D`aquests 350 milions el principal negoci són les galetes. I La Piara representa més o menys un 10% de la

facturació total del grup (sense comptar-hi encara el que hi aportarà Panrico).


Adam Foods paga per aquesta operació uns 40 milions d’euros i hi ha la possibilitat que es quedi amb dues

fàbriques de Panrico una a Canàries i una altra a Portugal. Els assessors d’Adam Foods són: Roca

Junyent Advocats (per temes legals), KPMG (per temes coporatius) i Cuatrecasas (per temes fiscals).

Josep Maria Ventura, Ignasi Ferrero i Xavier Ferrero van estar apunt d’anar a la presó i ho van

evitar pagant 186.000 euros (més 30.000 de fiança):Van ser víctimes dels xantatges del jutge Pasqual Estevill i l’advocat Piqué VidalEl 1991 el jutge Pasqual Estevill titular del Jutjat número 5 de Ter­rassa va imputar un directiu de les

empreses dels Ventura i Ferrero en un presumpte cas de factures falses.Xavier Ferrero va fer públic el 2004 que Nutrexpa havia pagat sis milions de pessetes (36.000) euros

sol·licitats per l’advocat Joan Pi­qué Vidal perquè parlés amb Estevill. El jutge tenia intenció de tan­car

a la presó a Xavier Ferrero, Ignasi Ferrero i Josep Maria Ventu­ra imputant-los també en les

investigacions d’aquest cas i pagant ho van evitar. Això és el que van pagar a l’advocat. A part, al jutge li

van fer un ingrés en un compte de Ginebra (a Suïssa) d’uns 25 milions de pessetes (uns 150.000 euros)

Per pràctiques d’aquest estil (en almenys set ocasions) el jutge Es­tevill i l’advocat Piqué Vidal van

acabar condemnats i a la presó després d’extorsionar a diversos empresaris amb sistemes semblants.Van ser uns vuit els empresaris que van evitar que Estevill els tanqués a la presó a canvi de pagar. Entre

ells Xavier Ferrero, Ignasi Ferrero i Josep Maria Ventura (germà de Xavier Ventura que aleshores

en­cara no li havia venut les seves accions de Nutrexpa).L’empresonament del jutge Estevill i de l’advocat Piqué Vidal va fer sortir a la llum els detalls de totes les

seves extorsions.

L’advocat dels Ferrero durant 30 anys (Juan Velayos) va aconseguir que el directiu imputat sortís en

llibertat sota fiança de cinc mili­ons (30.000 euros) després d’estar sis dies al calabós. Però uns mesos

després el jutge Estevill el va tornar a citar ampliant les acusacions a Xavier Ferrero, Ignasi Ferrero i

Josep Maria Ventura.A través d’intermediaris ja els van fer saber que si volien trobar camí de sol·lució havien de parlar amb

l’advocat Joan Piqué Vidal. Una vegada van haver pagat el jutge Estevill de seguida va canviar d’actitud.

Va decretar la llibertat condicional sota fiança de 30.000 euros per als dos germans Ferrero i Josep Maria

Ventura. Així van evitar la presó.La tardor del 1994 Enrique Marugán (soci de l’inversor basc afincat a Catalunya Pedro Olabarría) va

presentar la primera querella con­tra les activitats de Pasqual Estevill (després en van venir d’altres). I

finalment Estevill i l’advocat Piqué Vidal van acabar a la presó.L’exjutge Lluís Pasqual Estevill va néixer en una família de pagesos del Priorat. De jove havia fet de

pastor de cabres. Es va llicenciar en dret als 33 anys després de molt esforç.

Probablement a causa d’aquest origen tant humil tenia una especial fixació pel nivell de vida de l’alta

burgesia catalana. I volia fer molts diners.Estevill va entrar a la presó el 2006. I l’estiu del 2017 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va

considerar que ja havia complert la seva condemna i pagat la multa de quasi dos milions d’euros que li

van posar. Des del 2009 ja només anava a la presó a dormir.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada