dimecres, 4 de novembre de 2020

 

DOSSIER NÚMERO 2 DE PODER I DINERS DE LA JET-SET DEL TERRITORI ON HI HA LES SEUS CENTRALS DE LA UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (OSONA I EL BAGES I EL RIPOLLÈS I LA GARROTXA):


EL TEXT D'AQUEST DOSSIER EL PODEU COPIAR, IMPRIMIR I COL·LECCIONAR GRATUÏTAMENT EN LA SEVA TOTALITAT.

 

 

NEGOCIS ACTUALS DE “LA FARMACÈUTICA D’OLOT” I ELS SEUS GERMANS I GERMANA:

Són Tomàs Feliu Bassols, Maria Carme Feliu Bassols, Maria Àngels Feliu Bassols (la “farmacèutica d’Olot” tristament famosa pel duríssim cas del seu segrest) i Albert Feliu Bassols.

Maria Àngels Feliu va estar segrestada a Sant Pere de Torelló quasi cinc-cents dies entre novembre de 1992 i març de 1994 (fa 25 anys).


És sens dubte Tomàs Feliu Bassols qui ha continuat de manera més principal els negocis del seu Pares (que tenien una considerable for­tuna).

Tomàs Feliu Bassols té actualment càrrecs en 6 empreses on hi cos­ten també algunes de les seves germanes o un germà. En aquestes 6 empreses també hi té càrrecs la seva germana Maria Carme Feliu (que en 2 actua com a secretària). I en 5 d’aquestes empreses hi té també càrrecs de consellera l’altra germana Maria Àngels Feliu (que és la que va estar segrestada).

D’altra banda, Tomàs Feliu té càrrecs en 7 societats més sense que hi constin cap germana ni germà.

Maria Carme i Maria Àngels Feliu tenen càrrecs en 1 societat im­mobiliària sense cap dels germans.

I Albert Feliu Bassols només és conseller en 1 empresa.

 

 Maria Àngels Feliu va estar 492 dies segrestada en un cau a Sant Pere de Torelló (Osona) vivint en unes condicions infrahumanes fa uns 25 anys.

El Tribunal Suprem va confirmar les cinc condemnes pel cas el 2004 (fetes per l’Audiència de Girona el 2003). Ramon Ullastre i Antoni Guirado van ser condemnats a 22 anys i quatre mesos, Montserrat Teixidor (dona d’Ullastre) va ser condemnada a 18 anys i tres me­sos, Sebastià Comas va ser condemnat a 13 anys i José Luis Paz va ser condemnat a 14 anys i set mesos.

Ramon Ullastre era el propietari de la casa de Sant Pere de Torelló on estava la segrestada. I Antoni Guirado era policia municipal d’Olot.

 

La família Feliu Bassols és molt rica. El seu principal negoci ha estat sempre el subministrament d’energia elèctrica a través de la marca Bassols. Una activitat que genera beneficis de milions d’euros de manera bastant constant. També tenen la marca d’aigua Sant Aniol.

 I no només són importants a Olot sinó també a Barcelona on es mo­uen en els ambients de l’alta burgesia catalana.

 Són una gent amb mentalitat de no fer massa demostració externa de riquesa cosa tradicional en la burgesia catalana antiga.

 


NEGOCIS DE TOMÀS FELIU BASSOLS ON TAMBÉ HI TENEN CÀRRECS LES GERMANES I/O UN GERMÀ:

Tomàs Feliu Bassols és:

• President (12-9-2016) i conseller delegat solidari (4-6-2010) de Hijos de José Bassols SA.

• President (8-9-2016) i conseller delegat (7-6-2010) de Bassols Energia SA.

• President (14-1-2010) i conseller delegat (9-6-2015) de Gestió i producció elèctrica SA.

• President (17-4-2009) i conseller delegat (13-2-2013) de Triolet Inversiones Sicav SA.

• President (4-12-2009) de Bassols energia comercial SL.

• President (4-12-2009) d’Electrica Curos SL.


HIJOS DE JOSÉ BASSOLS SA:

Aquesta empresa es dedica a les activitats de les societats holding. Societat patrimonial. Té un capital social de 2.546.893’76 euros. Està en la categoria d’empreses amb una facturació entre 2 i 10 milions d’euros.

Aquesta societat també té per objecte social activitat en la indústria d’energia elèctrica i la captació d’aigües minerals, la construcció de pous i afloraments subterranis i la instal·lació i explotació de fàbri­ques d’ampolles i plantes d’embotellament. Preparació i envasat d’aigües minerals naturals i altres aigües embotellades.

Són la marca d’aigua Sant Aniol que obté el 60% dels seus ingres­sos en distribució en hotels, restaurants i cafeteries i el 30% restant en establiments d’alimentació. Aquesta marca està

tenint bons resultats i creix. Treballa en impulsar les seves exportacions i ja és present sobretot als Estats Units i Regne Unit. També obre mercat a Japó, Austràlia, Xina i Emirats Àrabs Units.

El secretari (15-5-2017), apoderat solidari (3-12-2009) i conseller (16-10-2009) és Esteve Nogue Bartrina.

Són consellers i/o conselleres: Jordi Colomer Fortuny (12-9-2016), Maria Carme Feliu Bassols (4-6-2010), Maria Àngels Feliu Bassols (4-6-2010) i Joan Capdevila Bassols (4-6-2010).

Albert Feliu Bassols (germà del president) també és conseller (4-6-2010).

 

Aquesta empresa té les marques Sant Aniol, Sant Aniol 500 go­tes, Sant Aniol puresa volcànica, Sant Aniol esperit volcànic i Sant Aniol puresa volcànica de La Garrotxa. Té la seu a l’Avinguda Gi­rona, 2 d’Olot.


BASSOLS ENERGIA SA:

Aquesta empresa es dedica a la distribució d’energia elèctrica. Està en la categoria d’empreses que facturen entre 6 i 30 milions d’eu­ros.

 

És secretària (7-6-2010) i consellera (15-5-2015) Maria Carme Feliu Bassols.

 Josep Pujadas Colls és apoderat (26-11-2013).

 I són consellers i/o conselleres: Jordi Colomer Fortuny (8-9-2016) i Maria Àngels Feliu Bassols (7-6-2010).


L’empresa té el seu domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot. El seu objecte social és la distribució d’energia elèctrica i la compravenda, instal·lació i cessió en lloguer d’aparells i elements propis d’aquesta activitat.


GESTIÓ I PRODUCCIÓ ELÈCTRICA SA:

Aquesta empresa té el domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot. Es dedica als serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessorament tècnic. També producció i distribució d’ener­gia elèctrica de diversos tipus.

Està en la categoria d’empreses amb una facturació inferior als 500.000 euros.

Maria Carme Feliu Bassols és secretària (9-6-2015) i consellera (14-1-2010).

Esteve Nogue Bartrina és apoderat (14-1-2010).

• Són consellers i/o conselleres: Maria Àngels Feliu Bassols (14-1-2010) i Jordi Colomer Fortuny (8-9-2016).


TRIOLET INVERSIONES SICAV SA:

Aquesta societat té el domicili a Hermanos Becquer, 3 de Ma­drid. Va començar operacions el 17-4-2009. El capital social és de 2.400.000 euros. Està en la categoria d’empreses amb una factura­ció inferior a 500.000 euros.

És una societat d’activitat d’inversió col·lectiva, fons i entitats fi­nanceres similars. També altres activitats creditícies.

 

• El soci únic de la societat és Hijos de José Bassols SA.

Monica Bugallo Adan és secretària no consellera (25-8-2011).

Susana Junquera de la Fuente és vicesecretària no consellera (25-8-2011).

• L’actual entitat gestora és Bnp Paribas Gestión de Inversiones Sociedad Gestor (23-10-2015).

Bnp Paribas Securities Services Sucur. és entitat dipositària (17-4-2009).

Maria Carme Feliu Bassols és consellera (17-4-2009).

Esteve Nogue Bartrina és conseller (17-4-2009).

 

 

BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL:

Aquesta empresa té el seu domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot. El seu objecte social és el comerç d’energia elèctrica. Està en la ca­tegoria d’empreses amb una facturació d’entre sis i trenta milions d’euros.


Josep Pujadas Colls és apoderat (27-11-2013).

Esteve Nogue Bartrina és secretari (4-12-2009) i conseller delegat solidari (22-10-2009).

Maria Carme Feliu Bassols és consellera (4-12-2009).

 Maria Àngels Feliu Bassols és consellera (4-12-2009).

 


ELECTRICA CUROS SL:

Aquesta empresa té domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot. Es de­dica a la distribució d’energia elèctrica. Està en la categoria d’em­preses amb una facturació d’entre 500.000 i 1.000.000 d’euros.

Esteve Nogue Bartrina és secretari (4-12-2009).

Josep Pujadas Colls és apoderat solidari (27-11-2013).

Maria Carme Feliu Bassols és consellera (4-12-2009).

Maria Àngels Feliu Bassols és consellera (4-12-2009).


PER LA SEVA BANDA MARIA CARME FELIU BASSOLS és:

• Secretària (9-6-2015) de Gestió i Producció Elèctrica SA.

• Secretària (7-6-2010) de Bassols Energia SA.

• Consellera (14-1-2010) de Pla Residencial SL.


PLA RESIDENCIAL SL

És una empresa que té el domicili a l’Avinguda Girona, 2 d’Olot i es dedica a la promoció immobiliària i a la construcció. Està en la categoria d’empreses d’una facturació d’entre 500.000 i 1.000.000 euros.

Esteve Nogue Bartrina és secretari i apoderat (14-1-2010).

Maria Carme Feliu Bassols és consellera (14-1-2010).

Maria Àngels Feliu Bassols és consellera (14-1-2010).


FINS AQUÍ ELS NEGOCIS ON HI HA ALMENYS DOS DELS GERMANS I/O GERMANES. FALTEN ELS NEGOCIS ON HI HA TOMÀS FELIU SOL QUE ESTAN PUBLICATS AL LLIBRE NÚMERO 3 DE LA JET-SET.  


Tota la informació sobre empreses que hi ha en aquest llibre prové o de fons pròpies, o del Registre Mercantil o dels serveis d’informació empresarial EMPRESIA i INFORMA D&B SA.

Cap comentari:

Publica un comentari